Pohjantähti-opisto
Pohjantie 23
94400 Keminmaa
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

Suomi tutuksi -koulutus

Käyntiosoite Kemissä: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi

Kesto: kevätlukukausi 8.1.–1.6.2018, talviloma vko 10.

Kohderyhmä

Kotoutumisvaiheessa olevat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tukea suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa. Soveltuu myös hitaammin suomen kielen opinnoissa eteneville.

Perustavoitteet

Koulutuksella tuetaan maahanmuuttajan kotoutumista. Tavoitteena on arkisuomen käytön oppiminen jokapäiväisessä kommunikoinnissa ja asiointikielenä. Julkisiin palveluihin, asiointiin, lomakkeisiin, resepteihin ja verkkopalveluihin tutustuminen. Lisäksi tutustutaan Kemin kulttuuritarjontaan ja eri järjestöjen toimintaan.

Opintolinjaan liittyvät opinnot

Koulutus sisältää tiedollisten valmiuksien opetusta sekä käytännön ohjausta opiskelijan edellytyksiä ja tarpeita mukaillen.

Tiedollisten valmiuksien opinnoissa painotetaan suomen kieltä ja kulttuurintuntemusta sekä kehitetään matemaattisten perusasioiden ja tietoyhteiskuntataitojen hallintaa. Opintoihin kuuluu myös toiminnallista käytännön harjoittelua ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin.

Opintojen laajuus keväällä 2018 on 20 opintoviikkoa.

Kustannukset

Koulutus on maksuton kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille. Muille opintomaksu on 300€/opiskelija/kuukausi. Kustannuksia tulee myös ruokailusta ja päivittäisistä matkoista.

Haku

Koulutukseen voi hakea 4.12.2017 alkaen. Ota yhteys Lapin TE-toimistoon. Todistuskopiot aiemmista opinnoista tulee liittää hakemukseen. Hakemukset toimitetaan suoraan Pohjantähti-opistolle, Pohjantie 23, 94400 Keminmaa. Tiedustelut puhelimitse 044 577 0768 tai 040 0358 761, sähköpostilla opisto@pto.fi.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea tai omaehtoisen koulutuksen tukea TE-toimistosta.

Lataa Hakukaavake tästä! (pdf)