Pohjantähti-opisto
Pohjantie 23
94400 Keminmaa
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

Suomi tutuksi -koulutus

Käyntiosoite Kemissä: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi

Kesto: syyslukukausi 13.8.–21.12.2018, syysloma vko 42.

Kesto: kevätlukukausi 7.1.–31.5.2019, talviloma vko 10.

Kohderyhmä

Kotoutumisvaiheessa olevat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat luku-ja kirjoitustaidon opetusta, sekä tukea suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa. Soveltuu myös hitaammin suomen kielen opinnoissa eteneville. Koulutus on maksuton kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille!

Perustavoitteet

Koulutuksella tuetaan maahanmuuttajan kotoutumista. Tavoitteena on luku-ja kirjoitustaidon oppiminen, arkisuomen käytön oppiminen jokapäiväisessä kommunikoinnissa ja asiointikielenä. Julkisiin palveluihin, asiointiin, lomakkeisiin ja verkkopalveluihin tutustuminen. Lisäksi tutustutaan Kemin kulttuuritarjontaan ja eri järjestöjen toimintaan.

Opintolinjaan liittyvät opinnot

Koulutus sisältää tiedollisten valmiuksien opetusta sekä käytännön ohjausta opiskelijan edellytyksiä ja tarpeita mukaillen.

Painotetaan suomen kieltä ja kulttuurintuntemusta sekä kehitetään matemaattisten perusasioiden ja tietoyhteiskuntataitojen hallintaa. Opintoihin kuuluu myös toiminnallista käytännön harjoittelua ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin.

Opintojen laajuus 37 opintoviikkoa. Linjalla voi opiskella myös osan lukuvuosesta, joko syksyn tai kevään tai muun sovittavan jakson.

Kustannukset

Koulutus on maksuton kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille. Muille opintomaksu on 300€/opiskelija/kuukausi. Kustannuksia tulee myös ruokailusta ja päivittäisistä koulumatkoista.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Ota yhteys suoraan Pohjantähti-opistoon tai Lapin TE-toimistoon. Todistuskopiot aiemmista opinnoista tulee liittää hakemukseen. Hakemukset toimitetaan suoraan Pohjantähti-opistolle, Pohjantie 23, 94400 Keminmaa. Tiedustelut puhelimitse 044 577 0768 tai 040 0358 761, sähköpostilla opisto@pto.fi.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea tai omaehtoisen koulutuksen tukea TE-toimistosta.

Lataa Hakukaavake tästä! (pdf)