Pohjantähti-opisto
Valtakatu 1
94100 Kemin
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

Suomi tutuksi -koulutus

Käyntiosoite Kemissä: Pohjantähti-opisto, Valtakatu 1, 94100 Kemi

Kesto: syyslukukausi 5.8.–20.12.2019, syysloma vko 42.

Kesto: kevätlukukausi 7.1.–29.5.2020, talviloma vko 10.

Kohderyhmä

Kotoutumisvaiheessa olevat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat luku-ja kirjoitustaidon opetusta, sekä tukea suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa. Soveltuu myös hitaammin suomen kielen opinnoissa eteneville. Koulutus on maksuton kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille!

Perustavoitteet

Koulutuksella tuetaan maahanmuuttajan kotoutumista. Tavoitteena on luku-ja kirjoitustaidon oppiminen, arkisuomen käytön oppiminen jokapäiväisessä kommunikoinnissa ja asiointikielenä työtoiminallisin menetelmin. Julkisiin palveluihin, asiointiin, lomakkeisiin ja verkkopalveluihin tutustuminen. Lisäksi tutustutaan Kemin kulttuuritarjontaan ja eri järjestöjen toimintaan.

Opintolinjaan liittyvät opinnot

Koulutus sisältää tiedollisten valmiuksien opetusta sekä käytännön ohjausta opiskelijan edellytyksiä ja tarpeita mukaillen.

Painotetaan suomen kieltä ja kulttuurintuntemusta sekä kehitetään matemaattisten perusasioiden ja tietoyhteiskuntataitojen hallintaa. Opintoihin kuuluu myös toiminnallista käytännön harjoittelua ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin.

Opintojen laajuus 37 opintoviikkoa. Linjalla voi opiskella myös osan lukuvuodesta, joko syksyn tai kevään tai muun sovittavan jakson.

Kustannukset

Koulutus on maksuton kotoutumisvaiheessa oleville maahanmuuttajille. Kustannuksia tulee myös ruokailusta ja päivittäisistä koulumatkoista.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Ota yhteys suoraan Pohjantähti-opistoon tai Lapin TE-toimistoon. Todistuskopiot aiemmista opinnoista tulee liittää hakemukseen. Hakemukset toimitetaan suoraan Pohjantähti-opistolle, Valtakatu 1, 94100 Kemi. Tiedustelut puhelimitse 044 3505 123 tai 040 0358 761, sähköpostilla opisto@pto.fi.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea tai omaehtoisen koulutuksen tukea TE-toimistosta.

Lataa Hakukaavake tästä! (pdf)