Pohjantähti-opisto
Pohjantie 23
94400 Keminmaa
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

Suomi tutuksi -koulutus

Käyntiosoite Kemissä: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi

Kesto: syyslukukausi 7.8.–22.12.2017, syysloma vko 42.

Kesto: kevätlukukausi 8.1.–1.6.2018, talviloma vko 10.

Kohderyhmä

Vanhemmat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tukea suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa.

ja

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, jotka ovat edistyneet opinnoissaan hitaammin ja haluavat edelleen kehittää suomen kielitaitoaan ja kulttuurintuntemustaan.

Perustavoitteet

Koulutuksella pyritään tukemaan maahanmuuttajan kotoutumista. Tavoitteena on arkisuomen käytön oppiminen jokapäiväisessä kommunikoinnissa ja asiointikielenä sekä julkisiin palveluihin tutustuminen ja niiden käyttö myös sähköisesti. Lisäksi tutustutaan Kemin kulttuuritarjontaan ja eri järjestöjen toimintaan.

Opintolinjaan liittyvät opinnot

Koulutus sisältää tiedollisten valmiuksien opetusta sekä käytännön ohjausta opiskelijan edellytyksiä ja tarpeita mukaillen.

Tiedollisten valmiuksien opinnoissa painotetaan suomen kieltä ja kulttuurintuntemusta sekä kehitetään matemaattisten perusasioiden ja tietoyhteiskuntataitojen hallintaa. Opintoihin kuuluu myös käytännön asioinnin harjoittelua ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin.

Opintojen laajuus on 37 opintoviikkoa.

Kustannukset

Opintomaksu on 300€/opiskelija/kuukausi. Kustannuksia tulee myös ruokailusta ja päivittäisistä matkoista.

Haku

Hakemukset aloittavaan ryhmään pyydetään 1.8.2017 mennessä. Valintaa tukevat todistuskopiot tulee liittää hakemukseen. Linjalle on myös lukuvuoden aikana jatkuva haku. Hakemukset toimitetaan suoraan Pohjantähti-opistolle, Pohjantie 23, 94400 Keminmaa. Tiedustelut puhelimitse 044 577 0768 tai 040 0358 761, sähköpostilla opisto@pto.fi.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea tai omaehtoisen koulutuksen tukea TE-toimistosta.

Lataa Hakukaavake tästä! (pdf)