Pohjantähti-opisto
Valtakatu 1
94100 Kemi
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

Sosiaalialan -linja

Kesto: kevätlukukausi 7.1.–31.5.2019

Kesto: syyslukukausi 5.8.–20.12.2019

Linja aloitetaan, kun ryhmässä on vähintään 12 opiskelijaa. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena. Kontaktiopetusta on iltapäivisin ja viikonloppuisin 5 h/pv noin 3 pv/vko, ja osa opinnoista suoritetaan ohjatusti verkossa.

Kohderyhmä

Sosiaalialasta kiinnostuneille, jotka suunnittelevat sosionomiopintoja tai alan työtehtäviin hakeutumista. Soveltuu myös alanvaihtajille ja henkilöille, jotka haluavat kehittää omia työllistymisvalmiuksiaan sosiaalialalle.

Perustavoitteet

Sosionomiopintojen kokonaisuus, jonka antaa alan perusvalmiuksia eri osa-alueilta. Korkeakouluopintoihin hakeutuvat saavat linjalta jatko-opintoihin hyväksyttäviä sosionomikoulutuksen opintosuorituksia ja käytännön kokemusta alan työtehtävistä.

Sisältö

Koulutus sisältää tiedollisten valmiuksien opetusta, käytännön työskentelyä NEET-nuorten, vammaisten ja muiden henkilöiden ohjaus- ja avustajatehtävissä ja yleisesti sosiaalialalla.

Linjalla opiskellaan Lapin AMK:n sosionomikoulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja avoimina ammattikorkeakouluopintoina.

Opintokokonaisuudet: Oppiminen Lapin ammattikorkeakoulussa 5op, Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen 5op, Suomen kieli ja viestintä: tieteellinen kirjoittaminen ja puheviestintä 5op, Yhteiskuntatieteellinen osaaminen sosiaalialalla 5op, Käyttäytymistieteellinen osaaminen sosiaalialalla 5op, Taidelähtöisiä työtapoja sosiaalialalla 5op, Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä 15op.

Koulutuksen 60op:n suorittaminen mahdollistaa hakeutumisen Lapin AMK:n sosionomikoulutukseen avoimen väylä -haun kautta.

Kustannukset:

Lukukausimaksu 50€/vko, joka sisältää opetuksen ja ohjauksen. Lukukausimaksu laskutetaan koko koulutusajalta. Lisäksi tulee Lapin AMK:n avoimen opintomaksu 300e/vuosi. Kustannuksia tulee myös ruokailusta, opiskelumateriaaleista, koulumatkoista ja asumisesta.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea ja yleistä asumistukea. Omaehtoisen koulutuksen tukea voi hakea TE-toimistosta. Kotoutumisajalla oleva maahanmuuttaja voi opiskella linjalla ilman lukukausimaksua.

Haku:

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Suoritettuja kursseja voidaan hyväksilukea jatko-opinnoissa, oppilaitosten käytäntöjen mukaisesti. YHTEISHAUSSA LINJASTA SAA 6 LISÄPISTETTÄ.

Koulutukseen haetaan 15.1.2019 mennessä hakulomakkeella, suoraan oppilaitokseen. Lukion tai peruskoulun todistus ja muut valintaa tukevat todistuskopiot tai CV liitteeksi. Maahanmuuttajalla todistus kielitaidon tasosta. Valinnasta ja opiskelupaikan saamisesta ilmoitetaan suoraan hakijalle. Hakulomake alla olevasta linkistä.

Tarkempia tietoja voit kysyä puhelimitse 0400 358 761 tai sähköpostilla opisto@pto.fi.

Lataa Hakukaavake tästä! (pdf)