Pohjantähti-opisto
Valtakatu 1
94100 Kemi
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

 

POHJANTÄHTI FOLKHÖGSKOLAN

Pohjantähti folkhögskolan är en samhälleligt, religiöst och politiskt oberoende folkhögskola, som anordnar fri utbildning. Vi erbjuder utbildning genom olika linjer och olika kortkurser. Utbildningsspråket är finska. Folkhögskolan organiserar också olika projekt.

Vårt syfte är att befrämja mental växt, lyfta allmänbildning med social kunskap, uppfylla yrkesinriktad kunnighet och hjälpa studenters framgång i studier och arbetsliv.

Vi ger utbildning och stöd för alla, som behöver det i sina studier, och vars personliga behov och färdigheter är olika . Vårt syfte är att förbättra studium- och medborgarkunnighet, förstärka självständighet och att hjälpa att passa in till samhälle och kommun. Vi stöder växling och utveckling till självständigt liv med studier i kunskaper och färdigheter, och också under personlig ledning.

Som student kan ansöka alla ungdomar som har slutat grundskolan eller som inte har studieplats efter grundskolan. Man kan också ansöka om man har avbrytit grundskolan. Vi ger utbildning i finska språket och kultur för invandrare.

ALLMÄN INFORMATION OM STUDIELINJER

Utbildning på kurser innehåller vanlig vecklig utbildning i klassrum, arbete i små grupper och olika periodkurser. I undervisningen använder vi metoder som förstärker gemenskaplighet, personliga uttryck och ansvar. Alla av våra studielinjer syftar att förstärka studenters sociala och teoretiska färdigheter och att preparera dem för framtida studier.

Färdig för yrket–linje (Avain ammattiin)

För vem? Färdig för yrket –linje är planerad för ungdomar, som har slutat grundskolan men behöver stöd och ledning i sin framtids planering. Linjen är också planerad för invandrarna, som är intresserade av att lära sig finska språket och behöver stöd och ledning i sin framtids planering.

Grundsyfte Syftet på linjen är att leda ungdomar till yrkesinriktad utbildning. Vi förstärker studenters grundkunskaper i livskontroll och studier. I undervisningen motiverar vi ungdomar och hjälper dom att hitta passande väg till yrkesinriktad utbildning och därför till yrkesliv. I undervisningen preparerar vi personala och konkreta program för framtiden.

Vardags hjälp –linje (Arjen eväät) – Aktiv linje för handikappade

Grundsyfte Syftet på linjen är att utveckla studenters färdigheter för självständigt och innehållsrikt liv. Vi tar hänsyn till studenters personliga behov, önskemål och syften. Utbildningen innehåller tränande, rehabiliterande och allmänbildande undervisning. Utbildningen passar för handikappade, men också för människor med personliga problem, som behöver särskilt stöd.

Studier som linjen innehåller Sociala och aktiva färdigheter, hushållskunskap, dagliga rytm och rutiner. Teoretiska studier: matematik och finska

Drama-linjen

Studiehelhet, där studenter sätter sig in i sina uttryckliga färdigheter genom olika studieperioder. Grundsyftet är att bekanta sig för drama.

Kontakta oss:

Pohjantähti-opisto, Valtakatu 1, 94100 Kemi

email: opisto@pto.fi