Pohjantähti-opisto
Pohjantie 23
94400 Keminmaa
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

Avain ammattiin – koulutus

Käyntiosoite Kemissä: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi

Kesto: syyslukukausi 7.8.–22.12.2017, syysloma vko 42.

Kesto: kevätlukukausi 8.1.–1.6.2018, talviloma vko 10.

Kohderyhmät:

- Peruskoulun päättäneet nuoret, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta opintojen ja tulevaisuutensa suunnitteluun.

- Henkilöt, jotka haluavat ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun.

- Maahanmuuttajat, jotka haluavat opiskella suomen kieltä, tarvitsevat tukea ja ohjausta opintojen, sekä tulevaisuutensa suunnitteluun.

Perustavoitteet

Opiskelijoita ohjataan, motivoidaan ja autetaan löytämään kullekin soveltuva väylä ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla opiskelutaitoja ja elämänhallinnan perustaitoja, sekä laaditaan henkilökohtainen ja konkreettinen jatkosuunnitelma.

Opintolinjaan liittyvät opinnot

Koulutus koostuu ryhmäopetuksesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opintoihin sisältyy tutustumiskäyntejä työpaikoille ja koulutuskokeiluja oppilaitoksiin, työkokeiluita sekä omien vahvuusalueiden kartoittamista. Opiskelija laatii opettajan ja tarvittaessa verkostonsa tukemana henkilökohtaisen opiskelu-suunnitelman (HOPS).

Tiedollisten valmiuksien opinnoissa painotetaan suomen kieltä, matematiikkaa, kieliä, työnhakutaitoja sekä tietoyhteiskuntataitoja. Ammattiopistoissa aineista käytetään nimitystä ammattitaitoa täydentävät yhteiset tutkinnon osat (YTO-aineet).

Opintojen laajuus on 37 opintoviikkoa. Suoritetut YTO-aineet voidaan hyväksilukea ammattiopistoissa. YHTEISHAUSSA LINJASTA SAA 6 LISÄPISTETTÄ.

Kustannukset:

Vuotuisia opintomaksuja voit tiedustella suoraan oppilaitoksesta. Kustannuksia tulee mm. opiskelusta, ruokailusta, opiskelumateriaaleista ja koulumatkoista.

Haku:

Hakemukset aloittavaan ryhmään pyydetään kesäkuun loppuun mennessä. Asumismahdollisuudesta toivomus hakemukseen. Linjalle on lukuvuoden aikana myös jatkuva haku. Hakemukset suoraan Pohjantähti-opistolle, Pohjantie 23, 94400 Keminmaa. Peruskoulun päättötodistus ja muut valintaa tukevat todistuskopiot tulee liittää hakemukseen. Tiedustelut puhelimitse 044 577 0768 tai 040 0358 761, sähköpostilla opisto@pto.fi.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea ja asumislisää. Omaehtoisen koulutuksen tukea TE-toimistosta.

Lataa Hakukaavake tästä! (pdf)