Pohjantähti-opisto
Valtakatu 1
94100 Kemi
_________________
Pohjantähti-opiston kannatysyhdistys ry
Valtakatu 1
94100 Kemi
 

Etusivulle

Ajankohtaista

Opisto

Linjaesittelyt

Lyhytkurssit

Henkilökunta

Johtokunta

Tule opiskelemaan!

Yhteystiedot ja sijainti

Yhteistyökumppanit

 

 

 

Pohjantähti-opisto johdattelee nuoria opintielle ja hyvään elämään.

Pohjantähti-opisto on yhteiskunnallisesti, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansanopisto, joka järjestää vapaan sivistystyön piiriin kuuluvaa koulutusta. Opetusta annetaan sekä linja- että kurssimuotoisesti. Opisto toteuttaa ja hallinnoi myös erilaisia kehittämishankkeita ja projekteja. Opetuskieli on suomi.

Pohjantähti-opiston tavoitteena on edistää henkistä kasvua ja kohottaa yleissivistystä lisäämällä yhteiskunnallisia taitoja, täydentää ammatillista osaamista ja auttaa opiskelijoiden etenemistä opinnoissa ja työelämässä.

Opisto järjestää koulutusta ja tukea kaikille, jotka tarvitsevat sitä opinnoissa etemisessä ja joiden henkilökohtaiset tarpeet ja valmiudet vaihtelevat. Tavoitteena on parantaa opiskelu- ja kansalaistaitoja, vahvistaa itsetuntoa, sekä auttaa sopeutumaan kulloiseenkin yhteisöön ja yhteiskuntaan. Kasvua ja kehittymistä itsenäiseen elämään tuetaan tiedollisten ja taidollisten opintojen lisäksi henkilökohtaisella ohjauksella.

Kansanopiston opiskelijoiksi voivat hakeutua kaikki peruskoulun käyneet tai toisen asteen opiskelupaikkaa vailla olevat nuoret, myös peruskoulun keskeyttäneet voivat opiskella opistossa. Maahanmuuttajille Pohjantähti-opisto järjestää suomen kielen opetusta ja kotoutumisessa tarvittavaa kulttuurintuntemusta.

Pohjantähti-opisto on Facebookissa, käy tykkäämässä!

Hankkeiden esittelyt!